Ninisom Hakkımzda

Welcome To Our Store

Bizleri daha yakından tanımak ister misin?

" nini " Türkçe Ağızlarında "gözbebeği " ,küçük çocuk, bebek, oyuncak bebek, bezden yapılan bebek demek. Gözbebeği evlatlarımız sağlıklı büyüsün diye oyunlar hayal ettik.

>Türkiyenin ilk sağlık oyunları merkezi. ninisom hayattaki sorumluluğunun “nesil” olduğuna inanan , “sağlıklı yaşam bilincini ” Çoklu disiplinlerden oluşan bir ekiple , alternatif eğitim metodlarıyla kazandırmaya ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışan bir merkezdir.

“ninisom” Beslenme ve Diyetetik , Okul Öncesi , Fen Bilgisi , Tıp , Diş Hekimliği , Psikolojik Danışmanlık , Spor , Sanat ve Yabancı Diller alanlarındaki donanımların “sağlık ve nesil” çerçevesinde birleşmesiyle oluşmuş bir girişimdir.

MİSYON ninisom olarak sağlığı WHO’un ele aldığı şekilde bedenen , fiziken ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak kabul ediyoruz. Sağlıklı yaşam bilincini kazandırmaya çalıştığımız çocuk gruplarını gelişim dönemlerini dikkate alarak oluşturuyoruz. Çocuklarla iletişimimizde bilgi ve beceri kabiliyetlerine göre tasarlanan , tüm duyularına hitap eden yaratıcı oyun tasarımlarına öncelik veriyor ve drama ile kazanımları pekiştiriyoruz.

VİZYON Türkiye’de sağlıklı nesillerin yetişmesinde multidispliner çalışma prensipleri ve yaratıcı oyun fikirleri ile rol model bir merkez haline gelerek, ailelerin öncelikli tercihi olmayı hedefliyoruz.

ABOUT US "nini" means 'apple of eye, small child, baby, doll and doll made of cloth' in some Turkish Dialects. We have dreamed of games for the apples of our eyes, our children, so that they will grow healthily. The first health games center in Turkey.

ninisom believes that the most important responsibility in life is the new generation and tries to raise and sustain the ‘awareness of a healthy life’ with its multidisciplinary team and alternative teaching methods. ninisom is an initiative formed through the equipment in fields of Nutrition and Dietetics, Preschool Education, Science, Medicine, Dentistry, Psychological Counseling, Sport, Art and Foreign Languages uniting within the frame of "health and new generation".